SVETOVANJE

Svetovalni razgovor je namenjen staršem, ki se v procesu ločitve od partnerja soočajo z dilemami, vprašanji in pomisleki, na katere ne najdejo odgovora. Ali pa se starši zavedajo, da bi bili nadaljnje odločitve, sprejete z njihove strani, morda preveč posledica čustvenega doživljanja družinskega dogajanja in želijo slišati še mnenje druge, nevtralne osebe. Sam staršem ponudim moj strokovni pogled na njihovo družinsko situacijo, izpostavim stvari, ki so po mojem mnenju v družini ključne za zagotavljanje največje koristi otrok v njihovi družini.

Včasih starši pridejo na svetovalni razgovor z že zelo velikimi težavami v odnosih po razpadu partnerske skupnosti. Starši lahko izgubljajo stik s svojim otrokom, otrok je starša začel zavračati ipd. S staršem v takšnem primeru na svetovalnem razgovoru naredim načrt, na kakšen način izboljšati situacijo, poiščemo najustreznejše nadaljnje korake tako v pravnem smislu (sodni postopki) kot tudi neposredno v odnosu do otroka in bivšega partnerja.

Prijava