Vzporedno z izobraževanjem, širjenjem znanja in spoznavanjem strokovnih praks v tujini ves čas iščem načine, kako pomagati družinam v postopku razveze. Menim namreč, da s svojim znanjem lahko pomembno pomagam tudi javnim institucijam, da v razveznih postopkih odločajo v resnično največjo korist otrok po ločitvi staršev. V mislih imam predvsem pomoč institucijam, ki imajo glavno moč odločanja v razveznih postopkih – to so sodišča.

Na spletni strani lahko si lahko na podstrani STROKOVNO GRADIVO ogledate, iz kako širokega spektra strokovnih virov in literature črpam znanje za delo na področju ločitve staršev. V kolikor kot starš menite, da bi s svojim znanjem in izkušnjami JAZ lahko pomagal razjasniti situacijo in opredeliti največjo korist vašega otroka v procesu razveze, vam svetujem, da se držite sledečih korakov:

 1. PREDNO kontaktirate mene, se obrnite na sodišče s predlogom, da me povabi kot strokovno pričo za razjasnitev okoliščin vašega primera.
 2. Sodišču nato posredujte moje kontaktne podatke, kamor mi lahko sodišče pošlje vabilo za zaslišanje na sodišču.
 3. Sodišču jasno povejte, da mene osebno niste še nič kontaktirali (in me tudi v resnici ne kontaktirajte), da konkretno z vašim primerom nisem nič seznanjen in da menite, da bi s svojim znanjem lahko pomagal razjasniti določene okoliščine v vašem primeru.
 4. S pobudo, da me sodišče zasliši kot strokovno pričo na sodišču, se tudi zavežete, da boste po obravnavi na sodišču poravnali stroške mojega strokovnega dela.
 5. Predlagatelju šele po končanem zaslišanju izstavim račun. (računa pred obravnavo ne pošljem plačniku, da s tem popolnoma izničim kakršen koli stike med menoj in plačnikom).
 6. Kot predlagatelja vas bom prosil, da mi pošljete kratko poročilo, kako je sodišče v vašem primeru ukrepalo.

 

Pričanje strokovnjakov na sodišču je v tujini redna praksa. To niso sodni izvedenci, opredeljujejo jih kot »court experts«.

 

Tu vas želim še enkrat opozoriti, da mene predlagajte kot strokovno pričo za zaslišanje, BREZ da prej kontaktirate mene. Na različne načine se trudim, da pomagam otrokom v razveznih postopkih. Največkrat napišem kakšno strokovno mnenje, kjer s kopico strokovnih virov in raziskav opredelim, kaj je v določeni družini resnično v največjo korist otroka (največ strokovnih mnenj napišem za družine, kjer je prisotna dinamika starševskega odtujevanja). V teh mnenjih govorim zgolj in samo o koristi otroka in o tem, ali je iz razpoložljivih dokazov in dokumentacije možno sklepati, da je npr. v družini prisotno psihično nasilje (manipulacija) nad otrokom.

Kljub temu, da ponavadi niti z besedo ne omenjam tega, kaj je v korist enega ali drugega starša, sodišča vsebino mnenja včasih sprejmejo oz. ne upoštevajo s pojasnitvijo, da je ta dokaz (moje mnenje) pridobila ena stran (oče ali mama) in da je zato pristranski.

Iz tega razloga predlagam, da če ste starš in menite, da lahko pomagam v vašem razveznem postopku spdniku razumeti in pojasniti določene okoliščine, najprej sodišču predlagajte mene kot strokovno pričo. Na ta način se izognemo »pristranskosti« in na ta način lahko sodišče mene zasliši brez indica o tem, da je moje pričanje v korist katerega od staršev.

Sodišče lahko od mene pridobi informacije iz naslednjih področij:

 • Znanstveno dokazana največja korist otroka ločenih staršev, ki sta močno konfliktna
 • Znanstveno dokazana največja korist majhnega otroka ločenih staršev
 • Predstavitev in razlaga dinamike starševskega odtujevanja
 • Kaj je lahko v ozadju besed, ko otrok zavrača enega starša
 • Kaj pomeni lažja, zmerna in kaj težja odtujitev
 • Največja korist otroka v primeru lažje, zmerne in težje odtujitve
 • Predstavitev, kakšne strokovne intervencije so uspešne v primeru odtujenega otroka
 • Kako prepoznati odtujevanje
 • Čustvena zloraba v povezavi s starševskim odtujevanjem
 • Kako otrok izraža stisko, ko je pod pritiskom
 • Kakšne so dolgoročne posledice odtujevanja za otroke

 

Cena mojega strokovnega pričanja na sodišču se obračuna po sledeči tarifi:

Za pričanje do 2 h _____________ 300 €

Vsaka nadaljnja ura ______________ 120 €

Potni stroški: do 100 km oddaljenosti v eno smer od mojega doma so vključeni v ceno. Nad 100 km je doplačilo 30 €.