STROKOVNO MNENJE

Kot način pomoči staršem in otrokom v razveznih postopkih pišem tudi strokovna mnenja, ki so navadno del pripravljalne vloge starša v sodnem procesu. Lahko pa je moje strokovno mnenje tudi sestavni del pritožbe na sodno izvedensko mnenje.

Strokovno mnenje navadno napišem staršem, pri katerih ugotovim, da je bila dinamike družine v dosedanjih postopkih na sodišču, CSD-ju, pri izvedencu idr. slabo ali napačno interpretirana. Na podlagi dokumentacije in informacij, ki mi jih poda starš (ki naroči strokovno mnenje), analiziram družinsko situacijo in v strokovnem mnenju moja opažanja predstavim v kontekstu znanosti, raziskav in (predvsem tujih) strokovnih virov. Strokovno mnenje torej staršu lahko pomaga v uradnih postopkih predstaviti družinsko dinamiko skozi drugačno perspektivo, katera je bila do sedaj morda spregledana, nerazumljena ali pomanjkljivo opredeljena. Vsa moja mnenja temeljijo na zagotavljanju največje koristi otrok v posamezni družini skozi znanja in vedenja, do katerih je prišla sodobna znanost z raziskavami na področju ločitve staršev in posledic za otroke.

Ker ponavadi nimam možnosti obravnave celotne družine v postopku priprave strokovnega mnenja, moje mnenje ne predstavlja diagnostične ocene družine. Predstavlja pa forenzično verjetno dogajanja v družini, do katere se morajo strokovnjaki, ki pa v dotični družini imajo možnost obravnavati celotno družino, jasno opredeliti in ugotoviti, ali mnenje odraža dejansko stanje v družini, ali pa je mnenje v kakšnem delu zaradi pomanjkanja informacij pomanjkljivo in napačno. V vseh teh delih bi bilo prav, da se strokovni delavci, vključeni v obravnavo posamezne družine, STROKOVNO (in ne laično oz. malo pavšalno) opredelijo.

Priprava strokovnega mnenja in birokratska (pravniška) storitev, ampak je proces. Priprava strokovnega mnenja zajema:

  • uvodni svetovalni razgovor (za predstavitev družinske dinamike)
  • pregled obstoječe dokumentacije o družini
  • po potrebi usmerjanje starša, kako zbirati in pripraviti dokaze za potrebe sodnega postopka
  • komunikacija po telefonu glede priprave mnenja
  • komunikacija po telefonu glede specifičnega odzivanja na dogajanje v družini
  • priprava in pisanje vsebinskega dela strokovnega mnenja (manj zahtevno:  6 – 8 strani, srednje zahtevno: 10 – 12 strani; zelo zahtevno: 13 – 16 strani)
  • usmeritve staršu, kako postopati v sodnem procesu ter priprava starša na razgovor na CSD-ju ali pred sodiščem
  • možnost zagovora strokovnega mnenja z moje strani na sodišču

Strošek priprave strokovnega mnenja:

Manj zahtevno  ___________ 420 €

Srednje zahtevno ___________590 €

Zelo zahtevno _____________790 €

Prijava