Strokovno znanje in izkušnje, katerega nabiram v Sloveniji in širom po svetu, vpeljujem v svoje strokovno delo. Razvoj specifičnih področjih mojega dela temelji na potrebah, ki jih zaznam pri delu s strankami. Zavoljo zelo zahtevnega in kompleksnega področja dela – ločitev staršev – iščem in analiziram mnoge tuje programe ter na podlagi lastne kritične presoje vpeljujem in razvijam visoko strokovne in kvalitetne programe v Sloveniji, v katerih združujem vse svoje znanje in izkušnje.