Vse aktivnosti Centra MIT so ukinjene.

Celoten opus mojega strokovnega dela je viden na spletni strani 

www.matejzaplotnik.com