Leta 2008 sem zaključil študij Socialne pedagogike v Ljubljani. Od takrat delujem v stanovanjski skupini Postojna, ob rednem delu pa samoiniciativno razvijam tudi kompetence na področju ločitve staršev.

Leta 2014 sem ustanovil Svetovalno izobraževalni center MIT, v sklopu katerega pomagam družinam v postopku razveze in strokovnjakom, ki se pri strokovnem delu srečujejo s temi družinami. Sebe vidim kot dopolnitev obstoječe “institucionalne” ponudbe pomoči staršem ob razvezi (CSD-jem, sodiščem, nevladnim organizacijam ipd.). Z novimi predavanji in vsebinami pa skušam predvsem staršem in otrokom olajšati stiske, s katerimi se soočajo po razvezi.

Moje kompetence in dosedanje aktivnosti so zbrane v nadaljevanju:

Izobraževanja

SEMINARJI IN IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI (UDELEŽBA):

 • 18. 2. 2016 – Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini in spolne zlorabe otrok.
 • 21. 2. 2017 – Otrok v vrtincu starševskih nesoglasij.
 • 8. 3. – 9. 3. 2019 – Močno konfliktne razveze in manipuliranje z otroki.

UDELEŽBA NA MEDNARODNIH KONFERENCAH, USPOSABLJANJIH, IZOBRAŽEVANJIH

 • 29.-30. 5. 2017 – mednarodna konferenca z naslovom Shared Parenting v Bostonu. Prisotnih je bilo preko 100 strokovnjakov iz 24 držav.
  Rdeča nit konference: Jasnejši uvid v resnično »Največjo korist otroka« po ločitvi staršev.
 • 11. 7. 2017, Praga – posvet Evropskega združenja za starševsko odtujevanje.
 • 23. 5. 2018 – udeležba na konferenci na Irskem (Dublin) z naslovom: Irish Parental Alienation Awarness Conference 2019.

Family Bridges – izobraževalna delavnica za težko odtujene otroke:

 • 28. – 30. 7. 2017 – San Francisco: prvi modul usposabljanja za izvajanje programa Family Bridges.
  Kot prvi strokovnjak iz Evrope sem se udeležil usposabljanja v San Franciscu.
 • 6.1. – 9. 1. 2019 – Toronto: drugi modul usposabljanja in hkrati so-vodenje prve delavnice.

ČLANSTVO V MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH IN STROKOVNIH ORGANIZACIJAH:

 • Član mednarodne skupine Parental Alienation Study Group, v katero je vključenih preko 300 strokovnjakov
  s področja starševskega odtujevanja, ki prihajajo iz 42 držav. Nosilec: dr. William Bernet;
 • Član Evropskega združenja za strokovnjake s področja starševskega odtujevanja – European Association of Parental
  Alienation Practioners
  . Nosilka: dr. Karen Woodall;
 • Član FBAC Group – Strokovnjaki izvajalci »reunification programa« Family
  Bridges – edini strokovnjak iz Evrope. Nosilec: Dr. Randy Rand;
 • Član mednarodnega združenja za medosebno sprejemanje-zavračanje – ISIPAR–International Society For
  Interpersonal Acceptance-Rejection
  . Nosilec Dr. Ronald P. Rohner.

Delo

Avtorski strokovni članki:

 • Zaplotnik, M. Starševsko odtujevanje. V Pravosodni bilten 3/2017. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje. Str.: 35 – 50. ISSN: 1318-1459.
 • Zaplotnik, M. Največja korist otroka po ločitvi staršev. V Ptički brez gnezda, št. 51, februar 2019.

Avtorska knjiga:

 • Zaplotnik, M. Največja korist otroka po ločitvi staršev. Ljubljana, 2019.

Strokovna gradiva, katere sem izdal v slovenskem jeziku:

 • McGhee, C. (2015) Vzgajati ločeno: Kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke. Višnja Gora: Svetovalno izobraževalni center MIT d.o.o.
 • McGhee, C. (2015) Od limon do lemonade: Kako ravnati, ko se mami in oči ne razumeta. DVD. Višnja Gora: Svetovalno izobraževalni center MIT d.o.o.
 • Warshak, R. (2016). Dobrodošel nazaj, Pluton: Kako razumeti, preprečiti in premagati odtujitev otrok od starša. Višnja Gora: Svetovalno izobraževalni center MIT.
 • Baker, A. J. L. & Andre, K. C. (2018). Kako se uspešno soočiti z ločitvijo staršev. Višnja Gora: Center MIT.

Dogodki, na kateri sem predaval:

 • Posvet v Krškem na temo Starševski odtujitveni sindrom (prisotni socialni delavci, sodniki, tožilci in kriminalisti), 2015.
 • Osnovna šola Stopiče – predavanje v okviru preventive Nasilja v družini, 2015.
 • Brdo pri Kranju; april 2017 – letno izobraževanje sodnikov, tožilcev in kriminalistov: Predavanje z naslovom Starševsko odtujevanje
 • 21. 10. 2017 – Cankarjev dom – predavatelj na Maratonu pozitivne psihologije. Naslov predavanja: Kako se ločiti od partnerja, ne pa tudi od svojih otrok.
 • 18. 11. 2017 – Grosuplje – predavanje za strokovne delavce z naslovom Starševsko odtujevanje – čustvena zloraba otroka.
 • 19. 4. 2018 – Grosuplje – predavanje za strokovne delavce z naslovom Starševsko odtujevanje – čustvena zloraba otroka.
 • 31. 5. 2018 – predavanje na regijskem posvetu z naslovom Dobro starševstvo bivših partnerjev. Naslov mojega predavanja je bilo Izzivi dela z družinami z ločenimi starši.
 • 24. 8. 2018 – Predavanje na mednarodni konferenci združenja The Parental Alienation Study Group v Stockholmu. Naslov predavanja: Parents’ Rights and Responsibilities: Experience of Parental Alienation in Slovenia.
 • 30. 8. 2018 – Predavanje za svetovalne delavce osnovnih šol z naslovom: Otrok ločenih staršev v šoli.