Program RAD IMAM OBA

Strokovno obravnavo vodita:

 • Matej Zaplotnik, univ. dipl. soc. ped., strokovnjak za področje ločitve staršev in starševskega odtujevanja
 • Alenka Lanz, zakonska in družinska terapevtka

CILJI PROGRAMA:

 • Temeljita diagnostična ocena družinske dinamike.
 • Starša izobraziti o pomembni prisotnosti obeh za vzgojo otroka tudi po njuni ločitvi, o dolgoročnih učinkih neprimernega odzivanja na potrebe otroka, o odtujevanju in največji koristi otroka.
 • Vzpostavitev uravnoteženih odnosov otroka z OBEMA staršema.
 • Odtujenega starša voditi v zmernem procesu ponovne vzpostavitve stika z otrokom.
 • Drugega (prednostnega) starša seznaniti s tem, kako njegovo vedenje vpliva na funkcioniranje otroka
 • Prednostnega starša opremiti z veščinami, kako podpirati stik med otrokom in tarčnim staršem
 • Otroka usmerjati v procesu sprejetja tarčnega starša in v procesu oblikovanja kritičnega mišljenja.

Namen programa ni predodelitev otroka od enega starša k drugemu, ampak vzpostavite normalnega in funkcionalnega odnosa med otrokom in obema staršema.

Komu je program namenjen:

 • Družinam, kjer otrok brez jasnih razlogov (zlorabe, zanemarjanja) zavrača enega starša.
 • Družinam, kjer vsi člani izražajo željo po tem, da bi se odnosi med njimi spremenili/izboljšali.
 • Družinam, kjer je otrok že težko odtujen, pa starš, s katerim otrok živi javno izraža željo po sodelovanju in intervenciji z namenom, da se pomaga otroku.
 • Družinam, kjer prednosti starš trdi, da se otroka trudi pripraviti za stik z drugim staršem in da poskuša vse mogoče stvari za pripravo na stik, pa je pri tem neuspešen.

Program je namenjen obravnavi celotne družine. Če starš, pri katerem otrok preživi večino časa in na katerega je “ne-varno navezan”, ne želi sodelovati v programu oz. če se nesodelovanje izkaže tekom programa, je potreben ukrep sodišča ali razmišljanje o drugačnem programu. Po opravljeni oz. predčasno zaključeni obravnavi strokovni tim napiše kratko poročilo o opravljenem delu v obravnavni družini.

Trajanje programa: cca. 90 dni (v kolikor je izpeljan v celoti)

 • DIAGNOSTIČNI DEL – 15 dni (25 h strokovnega dela)
 • SVETOVALNO-TERAPEVTSKI DEL – 50 dni (19 h strokovnega dela)
 • INTERVENCIJA – POSTOPNI STIKI – 25 dni (12 h strokovnega dela)
 • Poročilo po potrebi – 3 h

Vse skupaj strokovnih svetovalno-terapevtskih ur: 56 ur (okvirno) + poročilo

Urna postavka strokovnega dela: 60 € / uro

V kolikor bi radi več izvedeli o tem programu, nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca.

Prijava