Program FAMILY BRIDGES

Family Bridges je  program, namenjen težko odtujenim otrokom in njihovim družinam. Otroci v takšnih družinah ponavadi močno zavračajo enega starša, z njim pogosto dalj časa nimajo več stika. Do zavračanja starša pri odtujenih otroci pride zaradi manipulacij, odtujevanja in indoktrinacije otroka s strani starša, na katerega je otrok ne-varno navezan. Manipuliranje otroka, omejevanje stika z drugim staršem, obrekovanje drugega starša in ostali manevri, s katerimi starši utrjujejo v otroku negativno podobo drugega starša, predstavljajo elemente čustvene zlorabe otroka. Program Family Bridges predstavlja pomoč družini pri vzpostavitvi normalnih odnosov med otrokom in odtujenim staršem, ko enkrat sodišče prepozna psihično zlorabo in kot ukrep zaščite otroka le tega predodeli odtujenemu staršu.

Program je pred več kot 25 leti osnoval moj mentor, dr. Rand Rand in je bil v osnovi namenjen družinam ugrabljenih otrok pri ponovni vzpostavitvi vezi med otrokom in biološkimi starši. Sčasoma se je ta program nadgradil, modificiral in prilagodil potrebam odtujenih otrok v družinah z ločenima staršema.

Moj cilj je, da bi bil program Family Bridges na voljo tudi v Sloveniji/slovenščini. Program Family Bridges predstavlja štiridnevno izobraževalno delavnico z zelo jasnim protokolom, natančnimi metodami dela in strokovnim delom z družino po izvedbi 4-dnevne delavnice. Ker moram za potrebe tega program prevesti dokumentacijo celotnega protokola, vsebine prilagoditi slovenskemu sodno-socialnemu sistemu, prevesti celotno angleško video gradivo in ostalo podporno vsebino v angleščini, se zna »uvažanje« tega strokovnega programa v Slovenijo nekoliko zavleči.

Sam sem že usposobljen za vodenje tega programa. Dokler program ne zaživi v Sloveniji in dokler ne bo vse pripravljeno za njegovo izvedbo, bom tovrstne delavnice na pobudo mojega mentorja izvajal zgolj po tujini.

Prijava