Ločitev staršev in ne-sodelujoči bivši partner – Kako ravnati?

Kaj v resnici pomeni tožbena razveza

Le 27 % mladostnikov vzgojnih zavodov ima starše v zvezi

Sistemsko odtujevanje otrok od staršev (predvsem očetov)

Strokovni članek s pomembno znanstveno težo

Delovni zvezek – knjiga Getting Through My Parents Divorce

Aktivnosti centra MIT na področju odtujevanja otrok

Počasi vnašam dvom v delo sodnikov in sodnih izvedencev