Entries by Matej Zaplotnik

Virus Covid 19 in stiki otrok ločenih staršev

Pozdravljeni dragi moji ločenci in ločenke, nekaj časa že spremljam dogajanje po družinah z ločenima staršema. Obdobje pandemije virusa Covid 19 je namreč v marsikatero družino z ločenima staršema vneslo pomembne spremembe. Pandemija je namreč močno omejila naše gibanje in prehajanje med različnimi kraji. Veliko otrok ločenih staršev pa ima domova v dveh različnih občinah […]

5 razlogov, zakaj je seminar Kvadrant od-ločitve lahko prava izbira za vas

Seminar Kvadrant od-ločitve je sinonim za celosten spekter informacij, ki jih potrebuje starš v ločitvenem postopku. Dolga leta namreč že delam z ločenimi starši spoznal sem, da veliko staršev ne ve, kako pripraviti načrt nadaljnje skrbi za otroka. Šele, ko sodišče že izda sodno odločbo in ugotovijo, da so stvari preveč “ohlapno” nastavljene, pomislijo na […]

Slovenska literatura na temo ločitve staršev

Tale moj zapis na enem mestu združuje tisto, kar verjetno večina staršev išče po spletu in se »lovi« pri ugotavljanju, na kakšen način lahko sami pomagate sebi in svojim najbližjim, ko enkrat pride do ločite od partnerja. Tokrat objavljam seznam strokovnih virov, ki so na temo »ločitev staršev« na voljo v slovenskem jeziku. Večji del […]

Kaj v resnici pomeni tožbena razveza

Že kar nekaj let spremljam dogajanje v slovenskem prostoru, ki se tiče področja ločitve staršev in vseh tem, vezanih na to glavno področje. Mirne vesti lahko rečem, da slovenska zakonodaja ne deluje skladno z resnično največjo koristjo otroka in s koristjo obeh staršev.  Pa vendar vidim glavno težavo nekje drugje. Slovenska zakonodajo kot možen način […]

Le 27 % mladostnikov vzgojnih zavodov ima starše v zvezi

Do takšnih ugotovitev smo prišli v okviru raziskave Začne se v družini. Raziskava je pokazala, da imajo mladostniki vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin močnejši občutek zavračanja s strani staršev v primerjavi z mladostniki rednih srednjih šol. Pri vprašalniku o Starševskem sprejemanju in zavračanju je bil povprečni rezultat pri mladostnikih vzgojnih zavodov 130 točk (odnos z mamo) oz. 136 […]

Začne se v družini – poročilo o raziskavi, izpeljani v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije

Nosilci raziskave: Matej Zaplotnik, Dr. Tjaša Stepišnik Perdih in dr. Jana Krivec V drugi polovici meseca julija smo uradno zaključili s projektom Začne se v družini, ki sem ga izpeljal v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije. Projekt je bil zasnovan kot prva raziskava v slovenskem prostoru, v kateri so bili uporabljeni vprašalniki Rohnerjevega […]