Entries by Matej Zaplotnik

Ločitev staršev in ne-sodelujoči bivši partner – Kako ravnati?

Ločitev staršev je tema, o kateri zadnje čase veliko pišem. Moje delo je predvsem usmerjeno v pomoč staršem, da najdejo najboljšo obliko starševske skrbi za njihovo družino in njihovega otroka. Bistvenega pomena je ohranjanje nadzora nad ločitvenim postopkom. Preložitev odgovornosti na druge namreč pomeni, da se bistveno zmanjša vpliv posameznega starša na končno odločitev in […]

Kaj v resnici pomeni tožbena razveza

Že kar nekaj let spremljam dogajanje v slovenskem prostoru, ki se tiče področja ločitve staršev in vseh tem, vezanih na to glavno področje. Mirne vesti lahko rečem, da slovenska zakonodaja ne deluje skladno z resnično največjo koristjo otroka in s koristjo obeh staršev.  Pa vendar vidim glavno težavo nekje drugje. Slovenska zakonodajo kot možen način […]

Le 27 % mladostnikov vzgojnih zavodov ima starše v zvezi

Do takšnih ugotovitev smo prišli v okviru raziskave Začne se v družini. Raziskava je pokazala, da imajo mladostniki vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin močnejši občutek zavračanja s strani staršev v primerjavi z mladostniki rednih srednjih šol. Pri vprašalniku o Starševskem sprejemanju in zavračanju je bil povprečni rezultat pri mladostnikih vzgojnih zavodov 130 točk (odnos z mamo) oz. 136 […]

Začne se v družini – poročilo o raziskavi, izpeljani v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije

Nosilci raziskave: Matej Zaplotnik, Dr. Tjaša Stepišnik Perdih in dr. Jana Krivec V drugi polovici meseca julija smo uradno zaključili s projektom Začne se v družini, ki sem ga izpeljal v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije. Projekt je bil zasnovan kot prva raziskava v slovenskem prostoru, v kateri so bili uporabljeni vprašalniki Rohnerjevega […]