Entries by Matej Zaplotnik

Le 27 % mladostnikov vzgojnih zavodov ima starše v zvezi

Do takšnih ugotovitev smo prišli v okviru raziskave Začne se v družini. Raziskava je pokazala, da imajo mladostniki vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin močnejši občutek zavračanja s strani staršev v primerjavi z mladostniki rednih srednjih šol. Pri vprašalniku o Starševskem sprejemanju in zavračanju je bil povprečni rezultat pri mladostnikih vzgojnih zavodov 130 točk (odnos z mamo) oz. 136 […]

Začne se v družini – poročilo o raziskavi, izpeljani v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije

Nosilci raziskave: Matej Zaplotnik, Dr. Tjaša Stepišnik Perdih in dr. Jana Krivec V drugi polovici meseca julija smo uradno zaključili s projektom Začne se v družini, ki sem ga izpeljal v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije. Projekt je bil zasnovan kot prva raziskava v slovenskem prostoru, v kateri so bili uporabljeni vprašalniki Rohnerjevega […]