Raziskava Začne se v družini

Smo v zaključni fazi raziskave z naslovom Začne se v družini. Raziskavo opravljam v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije. Metodologija raziskve temelji na uporabi vprašalnikov o medosebnem sprejemanju in zavračanju dr. Ronadla Rohnerja, v raziskavi pa sodelujejo mladostniki vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin ter mladostniki rednjih srednjih šol. Več o sami raziskavi poročam po koncu raziskave.

Prihajajoča predavanja

V pripravi je sklop predavanj, katera načrtujem za jesen 2019. Vsebina osnovnega predavanja, ki se bodo izvajal v različnih koncih Slovenije, bo Največja korist otroka po ločitvi staršev. Nadaljevalno predavanje pa je vsebinsko zaenkrat še skrivnost. Lahko pa vam zaupam, da razvijam koncept ureditve odnosov v družini z ločenima staršema, ki bo staršema pomagal vzpostaviti odnose v njihovi družini na način, ki bo dolgoročno resnično v največjo korist NJIHOVIH otrok. Predavanje bo polno različnih informacij, katere starši sicer iščejo ob razvezi po različnih institucijah, literaturi idr. Pripravljam vsebine, ki bodo staršem res v veliko pomoč ob razpotju razveze in ki jih bodo usmerile k vzpostavljanjem odnosov v svoji družini brez vpletanja drugih strokovnjakov in institucij – CSD-jev, sodišč, izvedencev idr.

V kolikor želite biti obveščeni o predavanjih, se vpišite med e-novice.

Family Bridges

Pričel sem tudi že s prevajanjem vsebin in celotnega koncepta programa Family Bridges. To je izobraževalni program, ki je namenjen družinam, v katerih je otrok močno odtujen od enega starša. Navadno do odtujitve pride zavoljo manipulacije in indoktrinacije s strani drugega starša. Prevajanje celotnega koncepta in vseh vsebin zna trajati kar dolgo časa. Ogromno je namreč podpornega gradiva, video vsebin, potrebno je prilagoditi koncept program na slovenski socialno-sodni sistem, dokazati sodnikom uspešnost in rezultate programa v tujini idr.
Sam sem usposobljen za izvajanje tega programa. Dokler ne bom vseh vsebin prevedel (sam in s pomočjo prevajalcev) v slovenščino, bom ta program izvajal zgolj po tujini.

Knjižica z naslovom Največja korist otroka po ločitvi staršev

V sodelovanju z društvom DOOR smo tik pred izdajo skupne knjižice z naslovom Največja korist otrok po ločitvi staršev. Simpatična poljudno znanstvena knjižica bo ugledala luč sveta predvidoma še pred koncem poletja.

Poletje 2020 prinaša kar nekaj novosti

Verjetno je že prišla do tebe informacija, da smo v začetku poletja 2020 v Centru MIT izdali video program z naslovom Kvadrant od-ločitve.

Video program je namenjen staršem v ločitvenem postopku.

Če slučajno do tebe še ni prišla informacija o novem video programu, se opravičujem.

Obljubim, da se bom bolj potrudil pri oglaševanju.

No, več o samem video programu si lahko prebereš na spletni strani https://www.centermit.si/kvadrant-od-locitve/ .

Kvadrant od-ločitve je plod združenega znanja in moči Alenke Lanz, Melite kuhar in moje malenkosti – Mateja Zaplotnika.

Lahko rečem, da smo ena najbolj srčnih ekip, ki dela na področju ločitve staršev.

Na dopustu pa sam že snujem tudi načrte za naprej.

V kolikor bo šlo vse po načrtu, bom predvidoma v drugi polovici meseca avgusta posnel še en video program na temo starševskega odtujevanja.

Video program bo le del celotne ponudbe. Starše, ki so se znašli v poziciji, ko zavoljo pritiskov in manipulacij bivšega partnerja izgubljajo stik/odnos z lastnim otrokom, želim kar čim bolj opremiti z informacijami, ki bi jim pomagale v tem “boju”.

Za starše torej pripravljam cel skupek vsebine – od izpiskov tujih strokovnih knjig, do seznama strokovne literature, avtorske e-knjige, video programa in drugih vsebin.

Maksimalno se bom potrudil, da bo celotno strokovno gradivo staršem na voljo vsaj nekje v sredini meseca septembra.

Matej