Raziskava Začne se v družini

Smo v zaključni fazi raziskave z naslovom Začne se v družini. Raziskavo opravljam v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije. Metodologija raziskve temelji na uporabi vprašalnikov o medosebnem sprejemanju in zavračanju dr. Ronadla Rohnerja, v raziskavi pa sodelujejo mladostniki vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin ter mladostniki rednjih srednjih šol. Več o sami raziskavi poročam po koncu raziskave.

Prihajajoča predavanja

V pripravi je sklop predavanj, katera načrtujem za jesen 2019. Vsebina osnovnega predavanja, ki se bodo izvajal v različnih koncih Slovenije, bo Največja korist otroka po ločitvi staršev. Nadaljevalno predavanje pa je vsebinsko zaenkrat še skrivnost. Lahko pa vam zaupam, da razvijam koncept ureditve odnosov v družini z ločenima staršema, ki bo staršema pomagal vzpostaviti odnose v njihovi družini na način, ki bo dolgoročno resnično v največjo korist NJIHOVIH otrok. Predavanje bo polno različnih informacij, katere starši sicer iščejo ob razvezi po različnih institucijah, literaturi idr. Pripravljam vsebine, ki bodo staršem res v veliko pomoč ob razpotju razveze in ki jih bodo usmerile k vzpostavljanjem odnosov v svoji družini brez vpletanja drugih strokovnjakov in institucij – CSD-jev, sodišč, izvedencev idr.

V kolikor želite biti obveščeni o predavanjih, se vpišite med e-novice.

Family Bridges

Pričel sem tudi že s prevajanjem vsebin in celotnega koncepta programa Family Bridges. To je izobraževalni program, ki je namenjen družinam, v katerih je otrok močno odtujen od enega starša. Navadno do odtujitve pride zavoljo manipulacije in indoktrinacije s strani drugega starša. Prevajanje celotnega koncepta in vseh vsebin zna trajati kar dolgo časa. Ogromno je namreč podpornega gradiva, video vsebin, potrebno je prilagoditi koncept program na slovenski socialno-sodni sistem, dokazati sodnikom uspešnost in rezultate programa v tujini idr.
Sam sem usposobljen za izvajanje tega programa. Dokler ne bom vseh vsebin prevedel (sam in s pomočjo prevajalcev) v slovenščino, bom ta program izvajal zgolj po tujini.

Knjižica z naslovom Največja korist otroka po ločitvi staršev

V sodelovanju z društvom DOOR smo tik pred izdajo skupne knjižice z naslovom Največja korist otrok po ločitvi staršev. Simpatična poljudno znanstvena knjižica bo ugledala luč sveta predvidoma še pred koncem poletja.