Ločitev staršev – protokol: kako pravilno postopati

Ločitev staršev ali zgolj ločitev dve odraslih oseb? Odrasli osebi prekineta partnersko zvezo. Nič posebnega! Če skupaj nista prav veliko vlagala v kakšne skupne nepremičnine, je ločitev dveh do tedaj nerazdružljivih oseb relativno enostavna. Vsaj eden se mora odseliti iz prej skupnega stanovanja in če ni bilo kakšnih posebnih skupnih naložb, je zaključek razmerja lahko relativno hiter.

Povsem drugače pa je, če partnersko zvezo prekineta dve odrasli osebi, ki sta v času skupnega življenja poskrbeli, da je na svet prijokal eden, dva ali kaj več njunih srčkov – dečkov ali deklic. Ločitev staršev bistveno kompleksnejši proces. Lahko tudi rečemo, da je to »nikoli dokončana« zgodba.

Da pa moj zapis ne temelji le na neki »poetični prispodobi« izjemno stresnega in kompleksnega dogodka, želim staršem predstaviti natančen protokol, kako postopati ob ločitvi od partnerja.

Ločitev staršev – dokončna odločitev vsaj enega starša

Najprej želim poudariti, da nikakor nisem tisti, ki bi spodbujal ločitev od partnerja. Saj menim, da se z ločitvijo prave težave pogosto šele začenjajo. Zato na starše apeliram, naj res tehtno premislijo, ali res nista več pripravljena vlagati v skupni odnos. So njune poti že tako daleč narazen, da ni več možne združitve?

Do odtujitve odnosa ne pride čez noč. Med odraslima osebama počasi pojenja kvantiteta in kvaliteta medsebojne komunikacije, pozornosti, spoštovanja. Počasi torej odrasli osebi vse manj poslušata drug drugega.

Zato menim, da je pred dokončno odločitvijo nujna pomoč strokovnjaka, ki staršema pomaga na dogajanje v odnosu in družini pogledati širše in predvsem skozi perspektivo otrok.

Ena najboljših strokovnjakinj za delo na tem področju je zagotovo Melita Kuhar. V kolikor se vajin odnos »ohlaja«, globoko v sebi pa še vedno čutita navezanost in spoštovanje drug do drugega, vama toplo priporočam, da obiščete njeno spletno stran svetovalnica.si. in se dogovorite za skupni termin.

Kljub vsem poskusom pa mnogi pari kot najboljšo odločitev v določenem trenutku prepoznajo ločitev. Vendar pa poudarjam, da gre le za ločitev partnerjev. Še vseeno pa oba ostaneta starša otroku oz. otrokom.

Ločitveni protokol

Kakšna so pravilna postopanja po ločitvi, želim predstaviti čim bolj pragmatično in razumljivo.

Dejstvo je, da se starša ločujeta. Da bo skrb za otroka primerna, redna in dolgoročno v korist otroku, mora družina imeti pravila, ki določajo, kako bosta starša tudi po njuni ločitvi še naprej skrbela za otroka.

Obstajata DVE poti, na kakšen način določiti pravila.

O teh pravilih lahko ODLOČATA SAMA, ali pa o njih odločajo DRUGI.

Sam menim, da starši prepogosto »ovržejo« možnost sporazumne razveze. Saj menijo, da se z bivšim partnerjem itak ne da ničesar dogovorit. Zato odhitijo na sodišče. S povsem čistim namenom, da se bodo tam stvari bistveno hitreje uredile, kot pa bi starša sama prišla do dogovora.

Starši verjemite mi, da je vredno poskusiti pridobiti sodelovanje in dialog z bivšim partnerjem večkrat – trikrat, petkrat, sedemkrat – če je potrebno in če tli kanček upanja, da en starš lahko prisluhne drugemu zavoljo otroka.

Vsekakor pa drži kot pribito, da se je težko dogovarjati o stvareh, o katerih starša ne vesta prav veliko.

Najverjetneje se oba prvič ločujeta. Zato je težko kar vnaprej vedeti, kaj se je potrebno dogovoriti in kaj vnesti v sporazum, da bo dolgoročno vzdržen in da bo sledil otrokovim koristim.

Z namenom, da staršem postavimo kažipot in jih opremimo z informacijami za pripravo načrta starševske skrbi, sem skupaj z Alenko Lanz in Melito Kuhar pripravil kvaliteten video program z naslovom Kvadrant od-ločitve. 18 videoposnetkov in 7 ur kvalitetne in strokovne vsebine starše v ločitvenem postopku »step-by-step« usmerja v postopku priprave načrta starševske skrbi.

No, to je le ena izmed možnosti, ki vam je lahko v pomoč pri pripravi starševskega načrta. Druge možnosti so, da se pogovarjate s prijatelji ali znanci. Lahko zgolj po občutku pripravite tisto, kar se vam zdi pomembno. 

Koliko boste v slednjem primeru lahko pripravili KVALITETEN načrt, presodite sami.

Vsekakor pa apeliram na starša, naj torej na različne načine poskušata SAMA priti do načrta starševske skrbi. Ne glede na to, ali jima uspe pripraviti sporazumni predlog ali ne, pa morata v obeh primerih upoštevati zakonodajo in slediti pravilom.

Sporazumna razveza

O sporazumni razvezi govorimo takrat, ko starša zrelo, preudarno in v največjo korist otroka »potlačita« vse medsebojne zamere, postavita skrb za otroka na prvo mesto in se zavoljo njega odraslo pogovorita, kako naprej. To pomeni, da določite, po kakšen režimu bo otrok prehajal med obema domovoma in kako bo za otrok finančno poskrbljeno.

V sporazumu starša jasno navedeta, da soglašata z ločitvijo in da sta se sama dogovorila o varstvu in vzgoji otroka ter njegovem preživljanju. Seveda v njem navedeta natančno vsebino dogovora.

Kljub temu, da se starša ne-konfliktno dogovorita glede vsebine sporazuma, se morata starša zglasiti na pristojnem centru za socialno delo in predstavita družinsko situacijo.

Bivša partnerja nato na sodišče skupaj vložita predlog za sporazumno razvezo, ki mu predložita zapisnik o predhodnem svetovanju na centru za socialno delo.
Sodišče potem prouči predlog. V primeru, da je v družini tudi mladoleten otrok, sodišče pošlje vlogo še na CSD, kjer napišejo mnenje.

Sodišče potem na glavni obravnavi ugotavlja, ali je s sporazumom zakoncev primerno poskrbljeno za otroka.

Nato sodišče izda pisno sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo in jo pošlje strankama.

Tožbena razveza – ločitev staršev brez sporazuma

V drugem primeru, ko zakonca z razvezo ne soglašata sporazumno, pa lahko vsak izmed njiju poda predlog za razvezo na okrožno sodišče. Pred vložitvijo tega predloga se morata starša zglasiti na pristojnem centru za socialno delo. Tudi v tem primeru mora predlagatelj razveze zakonske zveze predložiti zapisnik o predhodnem svetovanju na centru za socialno delo.

V primeru ločitve staršev brez sporazuma center za socialno delo v obravnavi družine »odpre« dva povsem ločena postopka.

Prvi postopek je predhodno svetovanje, drugi pa je svetovanje pred začetkom postopka za varstvo in korist otroka.

V predhodnem svetovanju bodo predstavniki centra za socialno delo ugotavljali, ali v partnerski zvezi še obstaja kakšna možnost nadaljevanja odnosa. V pomoč vam bodo ponudili partnersko svetovanje.

V primeru, da ugotovijo, da je odločitev o prekinitvi odnosa dokončna, pa se vodi le še svetovanje pred začetkom postopka za varstvo in korist otroka. Kot pomoč v tem postopku staršema ponudijo mediacijo. V primeru nestrinjanja z mediacijo ali v primeru neuspele mediacije sodišče razpiše obravnavo in nanjo povabi stranke.

Stranki v tem času pridobita zastopnika. Le redkokateri starš se na sodišče poda brez zastopnika.

Sodni postopki

Dogajanje na sodišču je na eni strani lahko izredno predvidljivo, na drugi strani pa tudi zelo nepredvidljivo. O pasteh v sodnih postopkih razlagam v video programu 6 skrivnosti delovanja slovenskih sodišč. V njem razkrivam kar nekaj podrobnosti, do katerih sem se dokopal skozi zgodbe staršev, ki so že ‘bili’ bitko na sodišču. Vendar pa želim poudariti predvsem to, da postopki na sodišču trajajo izredno dolgo.

Sam menim, da ste starši zagotovo sposobni hitreje »predelati« lastna negativna čustva, ki jih sproži ločitev od partnerja, kot pa je sodišče zmožno določiti končno sodno odločbo v visoko konfliktnih družinah. No, pa še ta končna odločba skoraj zagotovo ne bo sledila dolgoročni največji koristi vašega otroka.

Možno je,  da se ob konfliktni razvezi v obravnavo družine lahko vključi cela vrsta institucij. Njihovo vlogo sem opisal v mojem blog zapisu z naslovom Ločitev staršev in vloga institucij. V primeru, da je razveza močno konfliktna, lahko poleg centra za socialno delo in sodišča družino obravnavajo še sodni izvedenci, policija, zdravstveni domovi, svetovalni centri, ipd.

Zato niti ne preseneča moja ugotovitev, da sodni postopki brez sporazuma trajajo lahko tri leta in več, predno pride do končne sodne odločbe. In nikakor ne samo 7 mesecev, kot navaja sodišče v svoji zloženki na povezavi TUKAJ!

Sodni izvedenci

Glede na to, da vsebino tele spletne pišem proti koncu meseca oktobra 2020, se mi zdi pomembno, da vas seznanim še z eno raziskavo. Kljub temu, da na kratko že v zgornjem blog zapisu in video programu opisujem metodologijo sodnih izvedencev in njihov pristop, je nekoliko bolj nevtralna ocena njihovega dela obsežna raziskava g. Areha.

Slednji je namreč analiziral preko 150 sodno izvedenskih mnenj. Predlagam, da se vnaprej seznanite s strokovnimi ugotovitvami o kvaliteti njihovega dela, ki pomembno vpliva na usodo otrok in ostalih članov družine. Oceno njihovega dela v dokumentu Poročilo o kakovosti psiholoških izvedenskih mnenj in priporočila za izboljšave ter presojo sprejemljivosti izvedenskih mnenj 

Zaključek

V današnjem zapisu je opisano, kako mora »uradno« postopati starš, ki se ločuje od partnerja, s katerim imata skupnega otroka oz. otroke.

Poudarjam pa, da se vsaka sprememba začne v naših in vaših »glavah«. Ker je ločitev od partnerja, drugi najbolj stresni dogodek v življenju posameznika, lahko z gotovostjo trdim, da ločitev spremlja cela vrsta čustev, ki prinašajo »negativno energijo«.

Žalost, jeza, sovraštvo, razočaranje in druga čustva pomembno vplivajo na odločitve odraslega človeka. Zato vas opozarjam – ne sprejemajte pomembnih in ključnih odločitev, ki se tičejo vašega otroka, dokler imajo čustva nadzor nad vami in dokler je sovraštvo in zamera do vašega bivšega partnerja večja od ljubezni, ki jo čutite do vašega otroka.

Ločitev staršev je kompleksen proces. Potrebno ga je razumeti. Potrebno ga je »predihati«. Potrebno je nanj pogledati skozi perspektivo otroka. Potrebno je poznati pasti in možnosti. Potrebno je vedeti!

Pri vsem tem je nepogrešljivi kažipot video program Kvadrant od-ločitve.

KVADRANT OD-LOČITVE

0 komentarjev

Napiši komentar


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja