Samo ENKRAT do sedaj je strokovnjak za starševsko

skrb storil tisto, kar bi moral storiti vsak

Kar nekaj let že delujem na področju ločitve staršev in name se je obrnilo že veliko število staršev.

A

Mnogi izmed njih so se name obrnili zelo pozno – prepozno. Ko je bil sodni proces že močno »zakompliciran« in ko se je v obravnavo družine že vključil tudi sodni izvedenec/-ka.

A

Tako je do mene privandralo že lepo število sodno izvedenskih poročil.

A

Z gotovostjo lahko rečem, da sem eden redkih če ne edini strokovnjak v Sloveniji, ki sem lahko NEODVISNO prebral izvedenska mnenja toliko različnih strokovnjakov s tega področja.

A

Poudarjam, da nisem edini, ki sem jih bral. Sem pa verjetno edini, ki nisem pod vplivom sistema, stroke ali kakršnekoli doktrine, ki bi vplivala na moje mnenje.

A

Zagotovo so več izvedenskih mnenje prebrali sodniki v svojih dolgoletnih praksah. Pa tudi strokovnjaki s kakšnih drugih institucij, ki se vpletejo v obravnavo družine v razveznem postopku.

A

Vlogo različnih institucij sem natančneje opisal v enem od mojih prejšnjih blog zapisov, zato se danes ne bom ustavljal pri naštevanju le teh.

A

Skratka…

A

Sem eden redkih, ki je z nevtralnega stališča prebral toliko izvedenskih mnenj. Zato lahko s tabo podelim mojo pomembno ugotovitev.

A

Ugotovitev, ki je v popolnem nasprotju s pričakovanji staršev, ki želijo in pričakujejo obravnavo pri sodnem izvedencu. Da bo končno v njihovi družini pravici zadoščeno.

A

Preden sem začel sam od blizu spoznavati delo in »stvaritve« sodnih izvedencev, sem tudi sam pričakoval malce bolj celovit pristop k obravnavi družine v razveznem postopku.

A

Nenazadnje gre za postopek, ki pomembno odloča o življenju – o življenju odraščajočega otroka in o življenju staršev, ki sta dolžna za otroka skrbeti in mu zagotavljati pogoje za zdrav psihofizični razvoj.

A

No, pričakoval sem, da je izvedenski proces kompleksen – da se zbira informacije na različne načine. Predvsem pa, da izvedenci celovito pogledajo na družino in celotno socialno strukturo posamezne družine.

A

Širšo razlago, kako »naravne« in kakšne strokovne metode sem pričakoval, bom raje pustil za kdaj drugič. Saj bi o tem lahko napisal cel strokovni članek.

A

Bistvena ugotovitev po analizi vseh teh izvedenskih mnenj, ki odločajo o kvaliteti življenja vseh članov družine po ločitvi staršev, pa je:

Samo v ENEM izmed skoraj 30-ih analiziranih sodno izvedenskih mnenjih je sodni izvedenec/-ka v postopku priprave sodno izvedenskega poročila in zbiranja informacij o družini ZAPUSTIL/A pisarno.

Povedano malo drugače – iz SAMO ENEGA izvedenskega mnenja je izhajalo, da je sodna izvedenka šla na dom enega in drugega starša. Z namenom, da se je na lastne oči prepričala, kakšni so pri vsakem staršu pogoji za odraščanje otroka ter kako poteka interakcija med otrokom in staršem v domačem okolju.

Vsi ostali sodni izvedenci so sedeli v pisarni, opravljali 1 do 2, izjemoma 3 krajše razgovore s člani družini in jim ponavadi dali za reševati različne psihološke teste (predvsem staršema).

Sami presodite, koliko pisarniško vedenje, kjer so vsi člani družine pod pritiskom, lahko odraža resnično stanje in funkcioniranje družine.

In posledično, koliko lahko priporočilo sodnega izvedenca, ki izhaja iz zbiranja podatkov v tako umetnem okolju, kot je neka nepoznana pisarna, resnično zadovoljuje potrebe otroka in tudi članov družine.

Zato vam priporočam, da naredite vse, kar je v vaši družini, da se pripravite na ločitveni postopek in da ste sami SNOVALCI prihodnosti za VAŠO družine.

Ločitveni postopek se ne začne na sodišču. Začne se pri VAS – starših. In pri vaših vsakodnevnih odločitvah.

Srečno!

Matej