Moje dosedanje delo je bilo večinoma usmerjeno v pomoč in asistenco staršem, ko enkrat pride do ločitve. Spremembe v okolju otroka ( pri starših) navadno posledično prinesejo tudi spremembe v vedenju otroka. Zato sem do sedaj skušal preko staršev zagotoviti čim bolj podporno okolje za otroke: s podporo, svetovanji, izdajo strokovnega gradiva za starše (priročnik Vzgajati ločeno, DVD program Dobrodošel nazaj), s predavanji in s pomočjo pri urejanju formalnosti (varstva in vzgoje). Otrokom ločenih staršev sem sicer v preteklosti z izdajo DVD programa Lemons to Lemonade v slovenskem jeziku že namenil nekaj pozornosti. S tem video programom se otroci lahko malo “otresejo”, pritiskov, ki si jih nalagajo ob ločitvi, bolje razumejo dogajanje v družini, usmeri jih pri iskanju zaupne osebe in podobno. Prevod delovnega zvezka »Getting Through My Parents’ Divorce« pa bo pomenil pomemben korak naprej pri delu z otroki ločenih staršev.

Idejno sicer trenutno pripravljam strokovni program za otroke ločenih staršev. Program bo vseboval cca. 6-7- 3 urnih sklopov oz. srečanj. Med pripravo vsebinskega dela teh srečanj pa sem naletel tudi na delovni zvezek Getting Through My Parents Divorce. V tej knjižici je preko 30 vaj za otroke ločenih staršev, ki otroka usmerjajo v razmišljanju, kako ostati po ločitvi staršev “nevtralen”, kako se soočati z lojalnostnim konfliktom, kako vzdrževati dober odnos z obema staršema, kako se odzivati na strategije odtujevanja idr.

Delovni zvezek je zato lahko odlično izhodišče in pomoč otroku v tem zelo stresnem življenjskem obdobju. Vaje iz tega delovnega zvezka lahko otrok rešuje sam ali s pomočjo staršev, lahko na kakšnih vodenih skupinah v šoli (v kolikor kje potekajo oz. še bodo potekale) ali pa morda v krogu drugih njemu pomembnih in zaupanja vrednih oseb. V ZDA so bile vsebine tega delovnega zvezke vnešene v veliko število šol, kjer skupaj z učenci “delajo” po tem zvezku/knjižici na tedenskih srečanjih za otroke ločenih staršev.

Avtorici tega pomočnika/knjižice sta dr. Amy J. L. Baker in Katherine C. Andre. Dr. Bakerjeva je ena vodilih strokovnjaki s področja starševskega odtujevanja. Po moji grobi oceni je ena izmed treh strokovnjakov, ki so s področja starševskega odtujevanja naredili največ raziskav, posledično pa je izdala tudi največ knjig oz. priročnikov. Dr. Bakerjeva čez dobre dva tedna predava v Stockholmu, kjer jo bom tudi osebno spoznal in kjer si bova skupaj delila oder.

Z Dr. Bakerjevo in založbo, ki ureja “pravice do njenih avtorskih del”, je že vse dogovorjeno za prevod. Podpisana je že pogodba s pravicami za prevod delovnega zvezka Getting Through My Parents Divorce v slovenski jezik, vse je dogovorjeno tudi že s prevajalko. Prevod knjižice je torej že v teku. Načrtujem, da bi bila izdana še v letošnjem koledarskem letu.

Matej Zaplotnik