Matej Zaplotnik sem “sinonim ” za Svetovalno izobraževalni center MIT. Kljub temu, da sem v zadnjem manj aktiven pri javnih objavah, to še ne pomeni, da počivam. Vse čas nadgrajujem svoje znanje in delo na področju dela z družinami z ločenimi starši. Tale objava je namenjena zgolj kratkemu pregledu mojih trenutnih aktivnosti in načrtih za prihodnost:

  • Izvajam svetovanje predvsem za staršev v postopku razveze in za starše, ki imajo težave v stikih z lastnimi otroci po ločitvi od partnerja,
  • Pišem komentarje na sodno izvedenska mnenja, ki so pri nas ne tako redko daleč od strokovnih smernic in normativov, ki veljajo v tujini,
  • V mesecu aprilu sem izvedel seminar z naslovom Starševsko odtujevanje – čustvena zloraba otroka, ki je bil namenjen strokovnim delavcem,
  • glavni fokus je trenutno usmerjen v zbiranje informacij in strokovnega gradiva za pripravo programa za otroke ločenih staršev. Program bo pomagal otrokom soočiti se z notranjim lojalnostmi konfliktom, pomagal ji bo razviti kritično razmišljanje o informacijah, ki jih dobivajo iz okolja; pomagal jih bo soočati se z lastnimi čustvi, občutki idr. V ta namen kupujem tujo strokovno literaturo in jo prebiram, se povezujem s strokovnjaki iz tujine, iščem informacije še po drugih »kanalih« idr.
  • spremljam spletna javljanja tujih strokovnjakov s področja starševskega odtujevanja. Zadnja strokovnjakinja, ki je imela tovrstno javljanje, je bila dr. Linda Gottlieb, ki je imela javljanje ta ponedeljek, 7. 5. ob 2.00 ponoči.
  • Mesec junij bom posvetil vsebinski pripravi predavanja, ki ga imam v avgustu v Stockholmu na konferenci mednarodne organizacije The Parental Alienation Study Group,
  • ves čas pa tudi strokovno nadgrajujem in izpopolnjujem svoje znanje iz angleščine, da bo moje mednarodno udejstvovanje na ustreznem strokovnem in jezikovnem nivoju.
    Toliko na kratko o trenutnih aktivnostih Centra MIT. Če me kdo potrebuje, veste kje me najdete.

Matej Zaplotnik, Maj 2018