Kontakt
Tel. 00386 40 416 761


Lokacija
Dedni Dol 2,
1294 Višnja Gora

 
Domov > sodelavci

Predstavitev svetovalcev

Matej Zaplotnik

Leta 2008 sem na Pedagoški fakulteti zaključil študij Socialne pedagogike. Takoj po zaključenem študiju na sem se zaposlil v Stanovanjski skupini Postojna, kjer še vedno pridobivam izkušnje in delim svoje strokovno znanje. Že v času študija in tudi po njem sem bil ves čas dejaven v različnih nevladnih in drugih organizacijah.
Ob opazovanju mladostnikov in njihovih družin sem zaznal povezavo med ločitvijo staršev in kasnejšo namestitvijo otrok v vzgojne zavode in stanovanjske skupine. Začel sem iskati (predvsem po tujini) strokovne vsebine na to temo. Leta 2013 sem skupaj s poslovno partnerico ustanovil Svetovalno izobraževjalni center MIT z jasno vizijo – Vse o ločitvi na enem mestu. Od takrat naprej se trudim čim bolj uresničevati to vizijo.
Poleg vseh strokovnih zaposlitev sem tudi partner in oče trem simpatičnim navihančkom, s katerimi preživim večino prostega časa. Popoldnevi in vikendi so pri meni namenjeni krepitvi odnosov in doživetjem z mojo družino. Sem eden tistih očetov, ki ne gradi svoje kariere na račun družine. Družina mi je vedno bila in bo na prvem mestu.
Kljub temu pa na račun “neprespanih noči” relativno hitro tudi razvijam svoje strokovne kompetence v okviru Centra MIT.
 

Reference
V okviru Centra MIT smo izdali že 3 strokovna gradiva:
 • McGhee, C. (2015) Vzgajati ločeno: Kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke.
 • McGhee, C. (2015) Od limon do limonade: Kako ravnati, ko se mami in oči ne razumeta. DVD.
 • Warshak, R. (2016). Dobrodošel nazaj, Pluton: Kako razumeti, preprečiti in premagati odtujitev otrok od starša. (DVD)
Glavni viri mojega znanja:
 • Prebiranje tuje strokovne literature (več o tem najdete na dnu spletne strani)
 • Tesno sodelovanje s tujimi strokovnjaki: dr. Richard Warshak kot strokovni sodelavec in dr. Randy Rand kot strokovni mentor.
 • Sodelovanje in povezovanje z različnimi strokovnjaki v Sloveniji, ki so kakorkoli vpleteni v proces ločitve staršev (s tožilci, kriminalisti, svetovalnimi in socialnimi delavci, terapevti, odvetniki idr.)
 • Vsakodnevno delo z družinami z ločenimi starši – tako v stanovanjski skupini kot v okviru Centra MIT.
Izpeljana predavanja z naslovom Očijev dom in mamin dom v letih 2015 in 2016 za naslednje institucije:
 • Center za socialno delo Celje
 • Center za socialno delo Cerknica
 • Center za Socialno delo Ilirska Bistrica
 • Center za socialno delo Koper
 • Center za socialno delo Kranj
 • Center za socialno delo Krško
 • Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad
 • Center za socialno delo Ljubljana Center
 • Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje
 • Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik
 • Center za socialno delo Ljubljana-Šiška
 • Center za socialno delo Postojna
 • Center za socialno Novo mesto
 • Osnovna šola Mirna
 • Vrtec Ivančna Gorica
Drugo:
 • Predavatelj na posvetu v Krškem na temo Starševski odtujitveni sindrom (prisotni socialni delavci, sodniki, tožilci in kriminalisti)
 • Osnovna šola Stopiče – predavanje v okviru preventive Nasilja v družini
 • Sodelovanje na strokovnem posvetu društva DOOR: Največja korist otroka (posvet podprt s strani predsednika Republike)
Moje trenutno znanje je v tesni povezavi s spodaj naštetim do sedaj pregledanim in analiziranim strokovnim gradivom:

STROKOVNO GRADIVO S SPLOŠNIMI VSEBINAMI O LOČITVI STARŠEV

SLOVENSKE KNJIGE:
 • Ganc, D. (2015). Izzivi očetovstva. Sevnica: Družinski inštitut zaupanje.
 • Končina Petrnel, M. (1998). Pomoč otrokom, ko starši odpovedo: družinskopravni vidik. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • McGhee, C. (2015) Vzgajati ločeno: Kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke. Višnja Gora: Svetovalno izobraževalni center MIT d.o.o.
 • Zrakić, Đ. (2000). Vsi me imajo radi, samo oče ne. Koper: Ognjišče.
TUJE KNJIGE:
 • Constance, R. A. (1994). The Good Divorce: Keeping Your Family Together When Your Marriage Comes Apart. New York: Harper Collins Publishers.
 • Fisher, B. & Fisher, R. (1999). Rebuilding When Your Relationship Ends.
 • Folberg, J. (1991). Joint Custody & Shared Parenting. New York: A division of Guilford Publications.
 • Galper, M. (1980). Joint Custody & Co-Parenting: Sharing Your Child Equaly. New Yersey: Port City.
 • Gardner, R. A. (1970). The Boys and Girls Book About Divorce. Livingston: Jason Aronson.
 • Goldestein, M. L. (2016) Handbook of Child Custody. New York: Springer International Publishing Switzerland.
 • James, P. (1997). The Divorce Mediation Hadbook: Everything You Need to Know. California: Jossey-Bass Inc.
 • McGoldrick, M. (1995). You can go home again: Reconnecting with your family. USA: Norton Paperback.
 • Pease Gadua, S. (2008). Contemplating Divorce: A Step-by-Step Guide to Deciding Wherher to Stay or Go. Oukland: New Harbinger Publications.
 • Štadler, A., žikič, A. S., Borucky, V., Lipnik, A. K., Černetič, M., Perpar, I. & Valenčak, K. (2009). Otrok in ločitev staršev: Da bi odrasli lažje razumeli otroke. Ljubljana: Otroci d.o.o.
 • Todd, K. J. & Barros, N. (1995). Parenting Through Divorce: The Lasting Effects. Phoenix: Motivo Publishing Company.
 • Wallerstein, J. S. & Blakeslee, S. (2003). What about the kids? New York: Hyperion.
 • Wallerstein, J. S., Lewis, J. M. in Blakeslee, S. (2000). The Unexpected Legacy of Divorce: A 25 year landmark study. New York: Hyperion.
 • Woodhouse, V., Collins, V. F. & Blakemann, M. C. (2011). Divorce & Money: how to make the best financial decisions during divorce. Californiua: Emily Doskow.
ČLANKI:
 • Campbell, T. W. (1998). The Origins of False Allegations: Rumors Running Out of Control. 2. Poglavje: str. 23 – 37.
 • Kelly, B. J. & Johnson, P. M. (2008). Differentiation among types of intimate partner violence: research update and implications for interventions. Family Court Review: Vol. 46, No. 3.
 • Nielsen, L. (2014). Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on outcomes for Children. Journal of Divorce and Remarriage, 55: 614-636
 • Rand, R. (2015). Draft Work: Forensic Interviewing of Children.
 • Warshak, R. A. (2011). Parenting by the clock: The best interest if the child standard, judicial discretion, and the American law institute's »approximation rule«.
 • Warshak, R. A. (2003). Payoffs and Pitfalls of Listening to Children. Family Relations, 52, 373-384
 • Warshak, R. A. (2015). Securing Children’s Best Interest While Resisting the Lure of Simple Solutions. Journal of Divorce & Remarriage: 56:57-79.
VIDEO VSEBINE:
 • McGhee, C. (2015) Od limon do limonade: Kako ravnati, ko se mami in oči ne razumeta. DVD. Višnja Gora: Svetovalno izobraževalni center MIT d.o.o.
 • Pryor, K. (2012). Rebuilding Your Life After Divorce: Embrace Being Single, Help Your Kids Heal, and Discover How to Feel Whole Again. (16 DVD’s). Video Pros.

STROKOVNO GRADIVO NA TEMO ODTUJEVANJA OTROK PO LOČITVI STARŠEV

KNJIGE:
 • Gardner, R. A. (1992). The Parental Alienation Syndrome: A guide for a mental health professionals. Creative Therapeutics, Inc.
 • Gardner, R. A. (1989). Family Evaluation in Child Custody Mediation, Arbitration and Litigation. New Jersey: Creative Therapeutics.
 • Lorandos, D., Bernet, W. in , Sauber, S. R. (2013). Parental Alienation: The Handbook for Mental Health and Legal Professionals. Illinois: Charels C Thomas.
 • Warshak, R. A. (2010). Divorce Poison: How to protect family from Bad-mouthing and Brainwashing. New York: HelperCollins Publisher.
ČLANKI:
 • Avtor neznan. Brainwashing and Programming: Definitional Perspectives, Levels of Awareness and Stages.
 • Baker, A. J. L., Kase Gottlieb, L. & Verrocchio M. C. (2016). The reality of Parental Alienation: Commentary on »Judicial Decision-Making Family Law Proceedings«. The American Journal of Family Therapy, vol. 44, No. 1, 46 –51.
 • Barnet, W. & Baker, A. J. L. (2013). Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11: Response to Critics. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, 42 (1) 98 –104.
 • Gardner, A. R. (2001). Should Courts Order PAS Children to Visit/Reside with the Alienated Parent? A Follow-up Study. The American Journal of Forensic Psychology, 2001, 19(3): 61-106.
 • Povzeto po: Baker, A. J. L. & Sauber, R. (2013). Working With Alienated Children and Families. : 17 Primary Parental Alienation Strategies.
 • Rand, R. (2014). Work Product: Cults – and Parental Alienation –Draft.
 • Rand. R. & Rand, D. (2015). Parental Alienation: Outline.
 • Walters, M. G. & Friedlander, S. (2016). When a child rejects a parent: Working with the interactable resist/refuse dynamic. Family Court Review, Vol. 54, No. 3, 424-445.
 • Warshak, R. A. & Otis, M. (2010): Helping alienated children with Family bridges: practice, research and the pursuit of »humbition«. Family court review. Vol. 48 No. 1, 91 – 97.
 • Warshak, R. A. (2015). Ten Parental Alienation Fallacies That Compromise Decisions in Court and in Therapy. Professional Psychology: Research and Practice: Vol 46, No. 4, 235-249.
 • Warshak, R. A. (2015b). Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips. Journal of American Academy of Matrimonial Lawyers. Vol. 28: 181-248.
 • Warshak, R. A. 2010. Family Bridges: Using insights from social science to reconnect parents and alienated children. Family court review. 2010. 48-80.
Zadnji podatki o referencah naloženi na spletni stran dne 30.1.2017.

      E-naslov: matej@centermit.si

 
Bodite obveščeni z e-novicami
Tekoče novosti, napovedi dogodkov, ...Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
  
OK
Več